hamburger overlay

سنجش ساختارمند قند خون

سنجش ساختارمند با ارائه اطلاعات عمیق تر و هدفمندتر به حفظ روتین زندگی کمک بسزایی می نماید. همچنین این روند باعث می شد متوجه شوید که آیا در دامنه ایمن قرار دارید یا خیر و سپس در مورد اینکه کارهایی که انجام می دهید چه ارتباطی با قند خون شما دارند اقدام به حل مسئله نمایید.

بدین منظور کافی است در زمان های مشخصی از روز به مدت کوتاه تری تست های بیشتری انجام دهید

ابزارهای سنجش ساختارمند به شما در موارد زیر کمک میکند:

  • آشنایی با نحوه تفسیر اعداد
  • مشاهده تاثیر برخی فعالیت های خاص بر سطوح قند خون شما
  • حل مسئله در موارد قند خون بالا و پایین
  • شناسایی الگوهای قند خون
  • همکاری با گروه درمانگران برای تعیین آنکه آیا انسولین تراپی یا سایر حوزه های مدیریت دیابت شما به تنظیم و تغییر نیاز دارد یا خیر

روش های مختلفی برای اجرای آزمایش ساختارمند قند خون وجود دارد که بر اساس نوع اهداف شما متفاوت خواهد بود

A1C مدیریت الگو: اگر نتیجه شما علیرغم مراعات و تلاش زیاد بالا است و یا اگر آنطور که باید و شاید احساس خوبی ندارید، با پزشک خود در مورد ابزار اکیوچک 360 ویو مشورت کنید

قبل و بعد از اجرای تست: شاید بخواهید از ابزار اکیوچک تست دوگانه استفاده کنید. این ابزار قابل چاپ با کاربری ساده به شما کمک می کند قبل و بعد از تست تغییرات قند خون خود را مد نظر داشته باشید.تنها در 7 روز می توانید تاثیر غذا، ورزش و یا سایر رویدادهای زندگی را بر قند خون خود مشاهده کنید.

سنجش ساختارمند قند خون به شما در تفسیر اعداد کمک می کند، بنابراین الگوها فورا مشخص و برجسته سازی می شوند. از پزشک بخواهید در صورت نیاز در طرح خودمراقبتی شما تغییراتی ایجاد کند

1دبلیو اچ، خودپایشی ساختارمند قند خون به نحو معنی داری منجر به کاهش

2 به کاهش A1C در افراد دارای کنترل ضعیف می شود. دیابت نوع 2 با درمان غیرانسولینی: نتایج حاصل از مطالعه برنامه سنجش ساختارمند. مراقبت دیابت، 267-262: (2)34؛ 2011.

به اشتراک گذاری

ثبت شده در: