hamburger overlay

پمپ های انسولین

پمپ های انسولین 24 ساعت شبانه روز به بدن شما انسولین وارد می کنند. نرخ پایه انسولین به صورت خودکار بر اساس میزان نیاز روزانه شما تزریق می شود. همچنین شما می توانید در مورد غذای مصرفی خود دوز انسولین بلوس مصرف کرده و برای اصلاح قند خون خود در شرایطی که خارج از محدوده قرار دارد دوز مکمل مصرف کنید. پزشک به شما در تعیین میزان و دوز انسولین کمک می کند

افرادی که از پمپ های انسولین استفاده می کنند، تحت مراقبت پزشک می توانند به مدرسه یا محل کار بروند، بخوابند و حتی با پمپ ورزش کنند. شب هنگام، می توان آن را به لباس خواب، پتو وصل کرده یا زیر بالش قرار داد

افرادی که از پمپ های انسولین استفاده می کنند برای شنا، حمام کردن یا انجام ورزش های آبی باید پمپ را از خود جدا کنند. اگر پمپ به مدت کمتر از یک ساعت خاموش شود، بعد از اتصال مجدد قند خون را اندازه گرفته و مراحل لازم را که توسط پزشک تجویز شده است انجام دهید. از پزشک بپرسید که آیا می توانید برای مدت بیش از یک ساعت پمپ را خاموش کنید یا خیر.

Related Articles

به اشتراک گذاری

ثبت شده در: