hamburger overlay

نواحی جایگزین خونگیری (AST)

برخی از دستگاههای تست قند خون امکان استفاده از نمونه های خونی حاصل از سایر نقاط بدن مانند کف دست، ساعد و بازو، ران یا ساق را فراهم می آورند. خونگیری از نقاط دیگر همواره ایده آل نیست. خونی که از نوک انگشتان گرفته می شود به سرعت تغییرات در قند خون را نشان می دهد، اما خون حاصل از نقاط دیگر چنین نیست و ممکن است دقیق ترین و صحیح ترین نتیجه را به دنبال نداشته باشند . قبل از استفاده از نقاط دیگری به غیر از نوک انگشت برای سنجش قند خون با پزشک خود مشورت نمایید.

نقاط دیگر برای سنجش قند خون زمانی توصیه می شوند که قند خون در وضعیت ثابتی باشد، به عنوان مثال بلافاصله قبل از صرف وعده غذایی یا قبل از خواب. در شرایطی که قند خون به سرعت تغییر می کند، مانند بلافاصله بعد از صرف وعده غذایی یا بعد از فعالیت جسمانی، استفاده از نقاط دیگر توصیه نمی شود.

هرگز نشانه های قند خون بالا یا پایین را نادیده نگیرید. اگر نتایج تست قند خون شما همخوان با احساس و انتظار شما نیست، برای تایید،نتیجه آزمایش را بر روی نوک انگشت خود تکرار کنید.

1- انجمن دیابت آمریکا. استانداردهای درمان پزشکی در دیابت- 2008. درمان دیابت. 2007; 31: S12-S54. قابل دسترسی در آدرس http://care.diabetesjournals.org/content/31/Supplement_1/S12.full، (مراجعه در 24 ژانویه 2008).

Related Articles

به اشتراک گذاری

ثبت شده در: