hamburger overlay

دفترچه ثبت گزارش دیابت

نتایج تست های قند خونتان ، دوز انسولینتان ، میزان خوراک دریافتی تان و بقیه وقایع را ثبت و بررسی کنید

 این دفترچه ثبت وقایع با قابلیت تغییر داده ها را به طور رایگان دانلود کنید و از همین حالا شروع کنید به وارد کردن محدوده هدف قند خونتان، دوز انسولین دریافتیتان و نتایج تست های قند خونتان

فارغ از اینکه چه دستگاه تست قند خونی دارید ، این دفترچه پروسه ثبت داده های عددی را برایتان آسان می کند و کمک می کند که درک بهتری از نتایج تست قند خونتان داشته باشید و بتوانید همگام با راهنمایی ها و آموزش های تیم درمانتان ،  تصمیم های آگاهانه و ضروری بهتری بگیرید.

 

 

دانلود کتاب ورود به دیابت